bufete.jpg
El Despatx Correu electrònic

Despatx d'advocats especialistes en matèries de:

 

  • DRET ADMINISTRATIU: defensa i assessorament dels particulars davant les actuacions de les Administracions públiques.
  • DRET URBANÍSTIC: suport legal en el desenvolupament, gestió i intervenció en l’ús del sòl.
  • DRET IMMOBILIARI: assessorament relatiu a l’adquisició, gestió patrimonial, possessió i rendiment dels immobles.

 

L’actuació professional del despatx es fonamenta en els principis d’especialització, valor afegit, compromís, confidencialitat i agilitat d’actuació; valors encaminats la protecció integral dels interessos dels clients i la garantia de la màxima seguretat jurídica.


L’objectiu és conèixer el client, entendre les seves necessitats i proposar solucions adequades i de màxima qualitat per a cada cas concret.